Ogłoszenia dziekanatu

Dokumenty do pracy dyplomowej

Informujemy, że nie ma już obowiązku dołączania płyty CD z nagraną pracą dyplomową do dokumentów związanych z dyplomowaniem. 

Rekrutacja na studia II stopnia - dokumenty

Przypominamy, że absolwenci studiów I stopnia Politechniki Warszawskiej składają następujące dokumenty rekrutacyjne:

Stypendia - studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego 2020/2021

Studenci przyjęci na studia II stopnia od semestru letniego w roku akademickim 2020/2021 i zainteresowani pomocą materialną, mogą ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, zapomogi oraz stypendium Rektora do 05.03.2021.

Zajęcia z jęz. angielskiego dla studentów II i IV semestru

Zajęcia będą odbywać się w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams oraz platformy Moodle.

Zasady bezpłatnej opieki medycznej w ramach ubezpieczenia i NFZ

Przedstawiamy informację od przychodni CENTERMED:

Spotkanie informacyjne w sprawie studenckich praktyk zawodowych - Fizyka Techniczna

Informuję, że w środę, 3/03 o godz. 17:15 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące organizacji i przebiegu praktyk. 

Przedmioty obieralne

Następujące przedmioty obieralne nie zostały uruchomione w semestrze letnim 2020/2021:

Studenci przyjęci na studia II stopnia - dokumenty

Studenci przyjęci na studia 2-go stopnia od semestru letniego roku akademickiego 2020/2021 proszeni są o zgłaszanie się do Dziekanatu Wydziału Fizyki (pokój 130 Gmach Fizyki) w dniach 4 – 11 marca 2021, w celu podpisania ślubowania i Ankiety osoby przyjętej.

Przysposobienie biblioteczne

Uprzejmie informuję, że ekurs Przysposobienie bilioteczne będzie otwarty w terminie 4-19 marca 2021.

Zdalne praktyki w TeFeNICA (ZIBJ DUBNA)

Kolejna edycja programu TeFeNICA rozpoczęła rekrutację! 

Zdalne praktyki INTEREST (ZIBJ Dubna)

Zjednoczony Instytut Badan Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej oferuje możliwość odbycia zdalnych praktyk studenckich w ramach programu INTEREST 

Opłaty za powtarzanie niezaliczonych przedmiotów - semestr letni 2020/2021

Informujemy, że zostały naliczone opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze letnim 2020/2021. 

Ostateczna lista rankingowa do stypendium Rektora - II stopień semestr letni 2020/2021

Poniżej znajduje się zaakceptowana ostateczna lista rankingowa do stypendium Rektora dla studentów II stopnia przyjętych od semestru letniego 2020/2021.

Informacja Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu PW w załącznikach przesyła:

Zmiana godzin pracy Sekretariatu

W związku z Zarządzeniem Rektora nr 16/2020 z dnia 11/03/2020 i odwołaniem zajęć dydaktycznych informujemy, że zmianie ulegają godziny pracy sekretariatu .