Sukcesy naszych badaczy

Inteligentne, oszczędne i ekologiczne gospodarowanie energią to dzisiaj jedno z największych wyzwań, przed którymi stoi nasza ...

Prof. Hanna Zbroszczyk zrealizuje projekt "Eksploracja Diagramu Fazowego QCD Silnie Oddziałującej Materii w Eksperymentach HADES i CBM w...

Dr hab. Piotr Lesiak, prof. ucz., Guest Editor wydania specjalnego (Special Issue) w czasopiśmie Materials (140 pkt, IF 3.057) zaprasza d...

W internetowym wydaniu Physics pojawił się artykuł "Point of view", którego autorem jest prof. Piotr Magierski z naszego Wydziału. Ar...

Ogłoszenia dziekanatu

Poniżej znajduje się zaakceptowana ostateczna lista rankingowa do stypendium Rektora dla studentów II stopnia przyjętych od semestru l...

Informujemy, że zostały naliczone opłaty za powtarzanie przedmiotów w semestrze letnim 2020/2021. 

Zjednoczony Instytut Badan Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej oferuje możliwość odbycia zdalnych praktyk studenckich w ramach programu INTEREST...

Kolejna edycja programu TeFeNICA rozpoczęła rekrutację! 

Uprzejmie informuję, że ekurs Przysposobienie bilioteczne będzie otwarty w terminie 4-19 marca 2021.

Oferty pracy

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska asystenta w Zakładzie Półprzewodników na  Wydziale Fizyki P...

Prorektor ds. ogólnych informuje o konkursie na objęcie stanowiska adiunkta w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych na Wydziale Fizyki...

The successful candidate is expected to play a leading role in studies of angular and femtoscopic correlations of heavy-flavor hadrons in...

Poszukujemy ambitnego studenta lub ambitnej studentki studiów II stopnia na roczną pracę magisterską, który(a) chciał(a)by włączy...